Tърсене на имот

Валутни курсове на БНБ към 09.4.2012
1EUR1.9558 BGN
1USD1.4914 BGN
1GBP2.3653 BGN
1CHF1.6262 BGN
100JPY1.8368 BGN

Условия

Покупко-продажби

Ако искате „Ес Джи Естейтс” да ви посредничи при покупко-продажбата на недвижим имот, нашите условия са:

Възнаграждението на „Ес Джи Естейтс” за съдействието ни при покупка или продажба на недвижим имот е в размер на 3% от стойността на сделката и е дължимо при подписване на предварителен договор и/или окончателен договор в нотариална форма между Купувача и Продавача.

Задълженията на „Ес Джи Естейтс” към собственика на имота, обявен за продажба са:

 • Първоначален оглед на предлагания имот;
 • Преглед на документите за собственост;
 • Консултация за цена и условия на сделката за продажба;
 • Сключване на посреднически договор между „Ес Джи Естейтс” и Собственика за продажба на имота;
 • Организиране и осъществяване на реклама в медиите;
 • Предлагане на имота на неограничен кръг лица;
 • Организиране на огледи на имота от страна на потенциални купувачи;
 • Съдействие за изготвянето на всички необходими за извършване на сделката документи, които не изискват личното участие на Собственика;
 • Организиране сключването на сделката пред нотариус.

„Ес Джи Естейтс” се грижи и за потенциалните Купувачи на недвижими имоти, клиенти на дружеството, поемайки следните задължения:

 • Първоначална среща за уточняване изискванията към търсения имот и условията за покупка;
 • Сключване на посреднически договор, с който Купувачът възлага на „Ес Джи Естейтс” търсенето на имот, съобразно уточнените параметри;
 • Организиране и осъществяване на огледи на одобрени от Купувача имоти;
 • Организиране на срещи със собственика при интерес от страна на Купувача;
 • Проверка на документите за собственост на имота и за вещни тежести, искови молби и възбрани;
 • Съдействие при извършване на плащането.

Задължения на „Ес Джи Естейтс” към Продавача и Купувача:

 • Подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
 • Организиране сключването на сделката пред нотариус;
 • Съдействие при извършване на плащането.

Наеми

Ако желаете да наемете или отдадете под наем недвижим имот с посредничеството на „Ес Джи Естейтс”, нашите условия са:

Възнаграждението на „Ес Джи Естейтс” при съдействие за наемане или отдаване под наем на недвижим имот, е в размер на 50% от договорения месечен наем и е платимо при подписване на договор между Наемателя и Наемодателя.

Задълженията на „Ес Джи Естейтс”към Наемодателя са:

 • Първоначален оглед на предлагания имот;
 • Сключване на Договор за посредничество между „Ес Джи Естейтс” и Наемодателя;
 • Консултация за цена и условията за сключване на наемен договор;
 • Преглед на документите за собственост;
 • Организиране и осъществяване на реклама в медиите;
 • Предлагане на имота на неограничен кръг лица;
 • Организиране на огледи на имота от страна на потенциални наематели;
 • Изготвяне на договор за наем на недвижимия имот.

Задълженията на „Ес Джи Естейтс” към Наемателя са:

 • Първоначална среща за уточняване изискванията към търсения за наемане имот и условията за наем;
 • Сключване на посреднически договор, с който Наемателя възлага на „Ес Джи Естейтс” търсенето на имот под наем, съобразно уточнените параметри;
 • Организиране и осъществяване на огледи на одобрени от Наемателя имоти;
 • Организиране на срещи със собственика при интерес от страна на Наемателя.

Задълженията на „Ес Джи Естейтс” и към двете страни в наемните отношения включват:

 • Участие в преговорите между страните;
 • Договаряне на условията за наемане;
 • Сключване на наемен договор, защитаващ интересите и на двете страни;
 • Изготвяне на опис на имуществото в наетия недвижим имот.